fbpx

הסכם ממון

אם אתם כאן איתי ומתעניינים בתחום הזה שנקרא הסכם ממון אז יש סיכוי רב שדבר ראשון אני צריך לברך אותכם במזל טוב כי אני מעריך שאתם לפני הנחלטה החשובה בחייכם והיא ההחלטה על מי יהיה בן או בת זוגכם מעתה ועד מותכם. זוהי ברכתי אבל עצם זה שאתם כאן איתי, מראה שההצהרה הזאת שלי היא יומרנית מידי. כלומר, יש לקחת אותה בזהירות ובערבון מוגבל. וזאת למה? זה לא שאתם לא מאוהבים אבל אתם רואים ומכירים את הסטטיסטיקה ויודעים שהיא מצביעה על כך שזוגות רבים, אוהבים ככל שיהיו בתחילת דרכם, מסיימים את חייהם המשותפים עוד לפני הקבר. כמו כן, אולי כל אחד מביא עמו לחיים המשותפים ממון ונכסים בלתי שיוויוניים כך שאותו אחד או אחת רוצים לשמור את הקלפים הפיננסיים קרוב לחזה באמירה שמה שהיה עד עכשיו שייך לכל אחד מאיתנו מה שנצבור מעתה ואלאה, יהיה של שנינו. הוגן למדי נראה לי.

כך שהסכם ממון בכלל והסכם ממון בין בני זוג הוא משהו שיש בו מין ההגיון. בעיקר כאשר קיימת אי שוויוניות מלחתחילה. לדוגמה – האישה מגיעה לנישואין עם דירה ומגרש חנייה על שמה והבעל מביא חסכון של 10.000 שקל. הסכם ממון בין בני זוג זהו צעד שבא להגן לרוב על צד אחד מהצד השני. לי זה קצת מוזר כאשר הצדדים מאוהבים אבל כאמור הסטטיסטיקה והמציאות לא משקרים. אולי אפילו זאת דרך לומר, אנחנו מתחילים את היחסים הממוסדים שלנו עם לוח פיננסי חלק. 

למי לפנות בכדי לבצע הסכם ממון זה כי זהו כמובן הליך משפטי לא פשוט? ישנם מאות משרדי עורכי דין וישנה עו"ד גלית צורעו"ד גלית צור היא מומחית בעלת שם בתחום ומתמקדת וממקדת את חייה בכלל בנושא זה ולא מתפזרת לנושאים משפטיים רבים. אם זה הסכם ממון רגיל, אם זה הסכם ממון בין בני זוג נשואים או הסכם ממון בין ידועים בציבור אז הגעתם למאמר הנכון. אז אני מזמין אותכם, כל מי שעומד לפני החלטה על הסכם ממון בין בני זוג נישואים או הסכם ממון בין ידועים בציבור או לפני החתונה לפנות לעו"ד גלית צור. היא כבר תיקח את זה מכאן. 
הסכם ממון