fbpx

ידועים בציבור - הורות משותפת

"התייחס אל אנשיך כאילו היו בניך האהובים, והם יבואו אחריך גם לעמוק שבעומקים״

סון טסו

ידועים בציבור: זוג אשר אינו נשוי כדת וכדין, אבל למרות זאת הזוג נחשב מבחינה משפטית כזוג. בגלל שנושא זה כיום לא מעוגן בחקיקה, נדרש הזוג לעיתים להוכיח כי אכן הם זוג.

מבחינת הפסיקה ישנם שני תנאים שצריכים להתקיים על מנת שבית המשפט יכיר בזוג בתור ידועים בציבור:

  1. ניהול משק בית משותף.
  2. הימצאות במערכת יחסים רומנטית.
דילוג לתוכן