fbpx

צוואות וירושות

"אפילו החרב המשובחת ביותר תחליד אם תיפול למים מלוחים"

סון טסו

נושא הצוואה הוא אחד הנושאים מהם מנסים מרבית האנשים להמנע ולדחוק לפינה רחוקה וחשוכה בעתידם, אך חשוב להבין כי אחד המסמכים החשובים ביותר עליהם חותם אדם במהלך חייו הינו מסמך הצוואה, הקובע כיצד יחולקו רכושו ונכסיו לאחר מותו.

כאמור, צוואה וירושה הינם מושגים שנועדו לתאר את חלוקת רכושו של הנפטר בהתאם לרצונו, או על פי דין כאשר מסמך רשמי אינו בנמצא.

בעוד כל אדם רשאי לכתוב צוואה, הרי שלא כל מסמך כזה יהיה קביל בבית המשפט. למשל, צוואות אשר נכתבו על ידי קטינים לא תהיינה תקפות, ובמקרים כאלה תחולק הירושה על פי דין ולא על פי רצון הנפטר. כך גם "פסולי דין" (חולי אלצהיימר, חולים במחלות נפש המשפיעות על שיקול הדעת ועוד.) אינם יכולים לכתוב צוואה לגיטימית. בנוסף, צוואה אשר נכתבה בתנאים מיוחדים (על ערש דווי או במקרים של חשד למניפולציות) עשויה אף להגיע לכדי ערעור על תוקפן בבית המשפט.

במקרים בהם המנוח לא מותיר אחריו צוואה יורשיו נקבעים על סמך החוק ומכונים "יורשים על פי דין": בני זוג, ילדיו של המוריש (וצאצאיהם), הוריו ואחיו/אחיותיו. כל מי שנמצא באותו מעגל קרבה לנפטר זכאי לרשת את העיזבון בשווה.

חשוב לציין כי ילדים חורגים אינם יכולים מראש לרשת את הוריהם החורגים. במידה ואדם אכן מעוניין להוריש עיזבונו לילדיו החורגים או לצד ג' כלשהו, יש לציין זאת מפורשות בצוואה.

מימוש הצוואה

את צו הירושה מקבלים באמצעות פנייה לרשם לענייני ירושה כאשר יש צורך למלא בקפידה טפסים מיוחדים ולצרף להם תעודת פטירה ותצהירים. כאשר המנוח השאיר צוואה יש לקיימה באמצעות פנייה לרשם הירושה למתן צו קיום לצוואת המנוח ואילו כאשר לא השאיר צוואה יש להגיש לרשם הירושה בקשה למתן צו ירושה לעיזבון המנוח.

במקרים רבים מתעוררת מחלוקת בין היורשים החוקיים בנוגע לביצועה של הצוואה ומוגשת התנגדות לבקשה האמורה שהוגשה לרשם לענייני ירושה ואז התיק עובר לברור בבית המשפט לענייני משפחה שבאותו אזור.

צרו קשר

השאירו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ

משרד עורכי דין וגישור

משרד עורכי הדין גלית צור הינו משרד בוטיק המתמחה בניהול תיקי גירושין מורכבים, קונפליקטים משפחתיים רגישים, סכסוכי ירושה וטיפול עדין ואישי בסוגיות כגון מזונות, מאבקי משמורת, מחלוקות ממוניות, פירוק שיתוף בנכסים ועוד. הכל תוך הקפדה על כבוד הדדי בין הצדדים ודאגה לעתידם.

דילוג לתוכן