fbpx

הסכמי ממון

"כליל המעלות הוא לשבור את התנגדות האויב בלא מלחמה"

סון טסו

בישראל חוק יחסי ממון מגדיר את חלוקת הרכוש של בני הזוג בצורה שיוויונית כך שלשני בני הזוג זכויות שוות על  כל הרכוש אשר נצבר במהלך חייהם המשותפים מיום הנישואין ועד לגירושין וזאת במסגרת מנגנון שנקבע בחוק בשם  "הסדר איזון משאבים" מנגנון זה מחייב כל  זוג נשוי אשר לא ערך הסכם ממון והגדיר במפורש אלו עקרונות יחולו לגביו. 

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה המסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג בכללותם – היינו הסדר כולל שמטרתו לצפות פני פקיעת הנישואין. 

הסכם הצופה פני עתיד ומגמתו להסדיר את יחסיהם הנמשכים של בני הזוג.

הסכם ממון לא נועד להחליף לחלוטין את תחולת דיני החוזים ודיני הקנין על בני הזוג.

הסכם ממון לא ממצה את אופי ההתקשרות בין בני הזוג ולא שולל קיומם של הסדרים אחרים ביניהם, הסדרים מכח דיני משפחה, הממשיכים לחייב את בני הזוג.

הסכם ממון בין בני זוג המסדיר את יחסי הממון ביניהם יכול שיערך על ידם במקרים הבאים:

  • הסכם בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם.

  • הסכם בין בני זוג שנכרת לקראת פקיעת הנישואין בדרך של גירושין והוא נעשה בדרך כלל בדרך של "הסכם גירושין"

  • הסכם הבא לשנות הסכם ממון קודם.

  • הסכם בין בני זוג במהלך נישואיהם.

קצת לפני החופה

הסכם "טרום נישואין" הוא למעשה הסכם  יחסי ממון הוא מסמך משפטי שעורכים בני הזוג טרם חתונתם אותו ניתן לאשר בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני, בפני רושם נישואין ברבנות או בפני נוטריון.

יודגש כי חשוב שתהא סמיכות זמנים בין מועד כריתת הסכם הממון לבין מועד הנישואין.

על מנת שהגדרת "בני זוג" בחוק יחסי ממון תחול על הצדדים.

כשאין תוכניות להינשא וחתונה לא נראית באופק, הצדדים להסכם שכזה לא יחשבו כ"בני זוג" כמשמעות מונח זה בחוק יחסי ממון, גם אם הם חיים כידועים בציבור, ואז אין לנוטריון סמכות לאמת ההסכם כחוק.

הסכם שאומת ללא סמכות חסר תוקף וניתן לטעון לבטלותו.

 בני זוג שערכו הסכם ממון ביניהם לפני החתונה ואישרו אותו כדין ראוי שיאשרו אותו שוב לאחר נישואיהם.

הסכם ממון - לא רק לפני הנישואין

גם זוגות שכבר נשואים יכולים לערוך הסכמי ממון, תופעה שהפכה נפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות בעיקר סביב העובדה כי גיל הנישואין רק עולה עם השנים, וזוגות מגיעים לקשר שכבר צברו ממון ורכוש.

עם זאת חשוב לדעת כי בניגוד לבני זוג טרם נישואיהם, להסכם ממון שנחתם בין בני זוג לאחר שנישאו, קבע המחוקק כי לא יהיה תוקף להסכם כזה אלא אם כן משתכנעת ערכאה שיפוטית דווקא שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ, וששני הצדדים הבינו בדיוק במה מדובר, ומהן התוצאות האפשריות של חתימתם על אותו הסכם.

החשיבות בעריכת הסכם ממון מפורט מדויק שכולל בחובו את כל הסוגיות הרלבנטיות וצופות פני עתיד בין בני זוג הינו חשובה ביותר ניסוח שכזה ימנע קונפליקטים יקרים וכואבים בעתיד. ויצמצם באופן ניכר את האפשרות לטעון לבטלות הסכם שכזה.

לכן כשאנחנו יושבים עם זוגות לתשאול לקראת הכנת הסכם שכזה, אנו שמים דגש ומשקיעים עבודה רבה ויסודית בבירור הרקע והירידה לפרטי פרטים בחיי הזוג ובהגשמת רצונם.

צרו קשר

השאירו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ

משרד עורכי דין וגישור

משרד עורכי הדין גלית צור הינו משרד בוטיק המתמחה בניהול תיקי גירושין מורכבים, קונפליקטים משפחתיים רגישים, סכסוכי ירושה וטיפול עדין ואישי בסוגיות כגון מזונות, מאבקי משמורת, מחלוקות ממוניות, פירוק שיתוף בנכסים ועוד. הכל תוך הקפדה על כבוד הדדי בין הצדדים ודאגה לעתידם.

דילוג לתוכן