fbpx

ידועים בציבור

"התייחס אל אנשיך כאילו היו בניך האהובים, והם יבואו אחריך גם לעמוק שבעומקים״

סון טסו

בעידן בו זוגות רבים בוחרים לחיות יחד, שלא במסגרת המבנה המשפחתי המסורתי. זוגות לא נשואים אלו מקיימים חיי זוגיות ומשק בית משותף, אך אינם באים בברית הנישואים- נקראים ידועים בציבור.

בשנים האחרונות, יותר ויותר זוגות חיים יחד כידועים בציבור, זוכים אלו לזכויות שוות כמו כבני זוג נשואים.

ידועים בציבור- הגדרה 

ידועים בציבור הם בני זוג אשר אינם נשואים כדת וכדין, אך עדיין נחשבים מבחינה משפטית כזוג בעל זכויות שונות, עם זאת חשוב להבין שמכיוון שנושא ידועי בציבור אינו מעוגן בחקיקה נדרשים לא פעם בני הזוג להוכיח כי אכן הם כאלה.  

בעיני הפסיקה מדובר בזוג הנמצא במערכת יחסים רומנטית ומנהל משק בית משותף. 

לרוב בהינתן קיומם של  שני תנאים אלה, יכיר בית המשפט בזוג כידועים בציבור.

זוגות ידועים בציבור, זכאים לזכויות רבות כגון: זכויות מן המוסד לביטוח לאומי, זכויות ירושה  וזכות למזונות.  

זכויות ידועים בציבור

זכות הירושה, היא אחת מן הזכויות המשפטיות החשובות ביותר ולא פעם, סבורים ידועים בציבור, כי מאחר ואינם נשואים, לא יהיו זכאים לרשת את אהובם המנוח אך זוהי הנחה שגויה.  

ידועים בציבור זכאים לרשת את בני זוגם, אלא אם קיימת צוואה, המורה אחרת.

אני באופן אישי מיידעת ואף ממליצה לידועים בציבור, כי הם יכולים לערוך צוואה הדדית, במסגרתה יורישו את רכושם זה לזו. 

כאשר אין חוק המסדיר את מכלול הזכויות והחובות בין בני זוג "ידועים בציבור" מיסוד הקשר בין ידועה בציבור לבן זוגה ייבחן לפי המישור החוזי, במקרה  שלא קיים בין בת הזוג לבן הזוג הסכם מפורש של "חיים משותפים" האבחנה תעשה על פי התנהלות חייהם המשותפים.

החיים המשותפים הם שיוצרים הסכם ועילה לטענת מזונות בת זוג או זכויות הירושה של ידועה בציבור מכוח דיני החוזים, קרי החובה לא להזניח את בת הזוג.

ידועה בציבור, זכאית למזונות מבן זוגה, במהלך חייהם המשותפים. יתרה מזאת, במקרים מסוימים, תהיה ידועה בציבור, זכאית למזונות גם לאחר הפרידה, אלו נקראים מזונות משקמים, הניתנים לאישה לתקופה קצובה, על מנת לסייע לה להשתקם כלכלית לאחר סיומה של מערכת היחסים בין בני הזוג. בתי המשפט פוסקים מזונות משקמים בעיקר במצבים בהם האישה הייתה תלויה כלכלית בבן הזוג ועתה, לאחר הפרידה, היא זקוקה לסיוע כספי עד אשר תוכל להסתדר בכוחות עצמה.  

הסכם ממון בין ידועים בציבור 

עריכת הסכם ממון מאפשרת לבני זוג ידועים בציבור, לקבל וודאות משפטית באשר למערכת היחסים ביניהם ולעניין זה חשיבות רבה, בעיקר בכל הנוגע אל חלוקת רכוש.

כאשר בני הזוג חותמים על הסכם ממון, הרי שהם קובעים בעצמם את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.

החיים המשותפים הם שיוצרים הסכם ועילה לטענת מזונות בת זוג או זכויות הירושה של ידועה בציבור מכוח דיני החוזים, קרי החובה לא להזניח את בת הזוג.

ידועה בציבור, זכאית למזונות מבן זוגה, במהלך חייהם המשותפים. יתרה מזאת, במקרים מסוימים, תהיה ידועה בציבור, זכאית למזונות גם לאחר הפרידה, אלו נקראים מזונות משקמים, הניתנים לאישה לתקופה קצובה, על מנת לסייע לה להשתקם כלכלית לאחר סיומה של מערכת היחסים בין בני הזוג. בתי המשפט פוסקים מזונות משקמים בעיקר במצבים בהם האישה הייתה תלויה כלכלית בבן הזוג ועתה, לאחר הפרידה, היא זקוקה לסיוע כספי עד אשר תוכל להסתדר בכוחות עצמה.  

הסכם ממון בין ידועים בציבור 

עריכת הסכם ממון מאפשרת לבני זוג ידועים בציבור, לקבל וודאות משפטית באשר למערכת היחסים ביניהם ולעניין זה חשיבות רבה, בעיקר בכל הנוגע אל חלוקת רכוש.

כאשר בני הזוג חותמים על הסכם ממון, הרי שהם קובעים בעצמם את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.

הורות משותפת

תפיסת המשפחה שאפיינה את העשורים הראשונים של המאה הקודמת מתה מזמן, המודל של אבא אמא ושניים פסיק ארבעה ילדים איבד את ערכו לחלוטין, היום אנחנו עדים לעשרות סוגי משפחות אבא ואבא, אמא ואמא, אבא אמא ואמא, אבא אבא ואמא, אבא אמא אשתו של אבא והחברה של אמא, מיליון צירופים אפשריים.

קצב החיים המהיר, הבחירה בקריירה, ההמתנה לנסיך על הסוס הלבן, כל אלו הם הסברים אפשרים למודל ההורות המשותפת, סיטואציה שבה שני אנשים בוחרים להביא ילד לעולם במנותק לחלוטין מרעיון הזוגיות. 

הורות משותפת, כשמה כן היא סיטואציה שבה שני אנשים שאינם בהכרח מקיימים מערכת יחסים זוגית, מקיימים הורות משותפת. לחלופין, מדובר בבני זוג שמבקשים להסדיר את מערכת היחסים ההורית שלהם באמצעות הסכם.

איך מתחילים?

רגע אחרי שבחרנו את הפרטנר להביא עימו ילד לעולם חשוב לעגן בהסכם את הדברים החשובים לשני הצדדים, לצורך הסדרת מערכת היחסים שלהם אשר תימשך שנים רבות עד הגעת ילדם המשותף לבגרות.

כאשר שני אנשים מבקשים להביא יחדיו ילד משותף, הרי שנהוג לכרות הסכם הורות, שבמסגרתו יש להכריע ולקבוע מספר רב של נושאים.

מדובר בהסכם לכל דבר ועניין. מדובר בחוזה היוצר קשר ארוך טווח, שכן כשההורים לוקחים אחריות על גידול של ילד, הרי שההסכם הוא מחייב ומטיל עליהם חובה הורית לכל דבר ועניין.

הסכם הורות משותפת, אמור לכלול את כל הנושאים הרלוונטיים לגידול ילד משותף, החל מהחובה לשאת במזונות ועד לקביעת שמו של היילוד העתידי. ההסכם גם כולל הוראות הנוגעות למשמורת, בריאות ועוד מגוון רב של נושאים, מאופן החינוך ועד לתנאים רפואיים בעתידו של הילוד.

דגשים בהסכם הורות משותפת

תקופת ההריון: 

יש להסדיר בצורה ברורה את זכויות שני ההורים ואת דרישותיהם, בשלב ההיריון. כלומר: אילו בדיקות היריון תתבצענה, כיצד ומי יישא במימון. גם חשוב ומומלץ להסדיר עלויות מחייה וכלכלה בתקופת היריון, בעת הצורך. כל אלו נועדו כדי למנוע מחלוקות בהמשך הדרך.

גם נושא טריוויאלי כמו שם הילד, הוא נושא שחשוב להסדיר. כלומר: במסגרת הסכם הורות משותפת, מומלץ להסדיר את שמו של הילד.

מזל טוב!!! יש לנו בייבי

 במסגרת ההסכם חשוב לקבוע מהו התפקיד של כל אחד מההורים, עד איזה גיל יהיו ההורים חבים איש כלפי רעהו, מהי חלוקת התפקידים בין ההורים (בנפרד מענייני המשמורת וכו') ועוד מספר רב של תחומים.

 היכן יתגורר הילד המשותף וכן מה יהיה רדיוס המגורים של ההורה השני, אשר לא יישא באחריות לגידולו השוטף.

בין היתר חשוב לקבוע הסדר למקרה שבו אחד ההורים מבקש לעבור דירה בשל שינוי בקריירה.

סוגיית הרכוש של הילד המשותף.

כלומר, כיצד ההורים יחסכו לטובתו? האם הם יקימו חשבון בנק לטובתו? כיצד יישאו 

​בעלויות רפואיות עבור הילד? מה יהיה שיעור ההשתתפות בגין מקרים חריגים, כמו בר\בת מצווה ועוד?

מזונות:

אב חב במזונות ילדיו בהתאם לדין הדתי-אישי החל עליו. במידה ומדובר בבני זוג מאותו המין, אזי החובה לשאת במזונות היא חובה חוזית, שהוגדרה במספר רב של פסקי דין. 

זמני שהייה:

במסגרת הסדרת סוגיית המזונות, רצוי להסדיר תחילה את סוגיית המשמורת כלומר מי ההורה שייהנה ממשמורת בלעדית על הילד ומי ההורה שיזכה להסדרי ראיה., ההורים יכולים, במסגרת ההסכם, לקבוע שהם יקיימו משמורת משותפת (כלומר: משמרת שבמסגרתה שני ההורים לוקחים אחריות שווה על הילד, על כל המשתמע מכך).

מקרה של פטירה:

עוד נושא שכדאי להסדיר במסגרת הסכם הורות משותפת, הוא סיטואציה של פטירה של אחד ההורים. כדאי לקבוע בהסכם ששני ההורים ייערכו ביטוח חיים וייקבעו את הילד בתור מוטב בפוליסה, שיהיה זכאי לפיצוי כספי בעת פטירה. כמובן שישנם נושאים נוספים שכדאי להסדיר בהסכם הורות משותפת הנוגעים לפטירה כמו עריכת צוואה.

את הסכם ההורות המשותפת כדאי ואף מומלץ לאשר בבית המשפט לענייני משפחה.

צרו קשר

השאירו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ

משרד עורכי דין וגישור

משרד עורכי הדין גלית צור הינו משרד בוטיק המתמחה בניהול תיקי גירושין מורכבים, קונפליקטים משפחתיים רגישים, סכסוכי ירושה וטיפול עדין ואישי בסוגיות כגון מזונות, מאבקי משמורת, מחלוקות ממוניות, פירוק שיתוף בנכסים ועוד. הכל תוך הקפדה על כבוד הדדי בין הצדדים ודאגה לעתידם.

דילוג לתוכן