fbpx

חלוקת רכוש בין בני זוג

חלוקת רכוש בגירושין

העיקרון הבסיסי לפיו נעשית חלוקת הרכוש בגירושין הוא פשוט למדי: יש לחלק הרכוש המשותף בין בני הזוג שווה בשווה. על פניו, ההליך אמור להיות פשוט וחלוקת הרכוש אינה אמורה להסתבך. ואולם, במקרים רבים מדובר בעניין לא פשוט כלל וכלל, שכן ההגדרה מהו רכוש משותף, כמו גם השיקולים בחלוקת הרכוש לאחר גירושין, הם מעט יותר מורכבים.

מהו רכוש משותף?

על פי חוק יחסי ממון, הרכוש המשותף של בני זוג נשואים או ידועים בציבור כולל את כל הרכוש והנכסים שהשניים צברו, ביחד ובנפרד, במהלך שנות נישואיהם או חייהם המשותפים במשק בית אחד. רכוש זה כולל בדרך כלל את דירת המגורים, הרכבים, החסכונות וכל נכס נדל"ן, ריהוט, תכשיטים וכדומה שהשניים או אחד מהם רכשו במהלך נישואיהם, כולל ״נכסי הקריירה״ שלהם.

מהם נכסי קריירה?

נכסי קריירה הם כספים שבני הזוג צברו במסגרת עבודתם. למשל, הכנסות מעבודה, קופות גמל, קרנות השתלמות, פיצויים וכספי ביטוח. גם עסק ייחשב רכוש משותף, אפילו אם העסק היה בבעלותו של אחד מבני הזוג ורק הוא עבד בו.

כיצד מחושב ערכו של עסק שיש לחלק בין בני הזוג בעת גירושין?

עקרונית, חישוב הרכוש העסקי דומה לחישוב הרכוש הפרטי. ועם זאת, עסק אינו רק מבנה, ציוד, מכונות, רווחים, הכנסות וחובות. לכל עסק יש מוניטין, שגם הוא מניב ערך, ובית המשפט עשוי לראות גם בו רכוש הניתן לחלוקה. זאת, בהתאם לאופי המוניטין והאם מדובר במוניטין עסקי או במוניטין אישי.

באילו מקרים המוניטין של העסק ייכלל בחישובי חלוקת הרכוש בגירושין?

מוניטין עסקי הוא מוניטין שאינו תלוי באדם מסוים. כלומר, אם לאחד מבני הזוג יש מוסך, וניתן להוכיח שהמוסך ימשיך בעבודתו כרגיל גם אם הבעלים שלו יעזוב, הרי שהמוניטין של המקום הוא מוניטין עסקי, והערך שלו יחושב כחלק מהרכוש המשותף. אם, לעומת זאת, לבן הזוג יש קליניקה לטיפול פסיכולוגי, שמשגשגת בזכות כישרון ייחודי שיש לו בתחום, הרי שהמוניטין שלו ייחשב מוניטין אישי, ואז ניתן יהיה לטעון שחלק משווי המוניטין (ולעתים כולו) הוא אינו חלק מהרכוש המשותף. הדבר נתון להכרעת בית המשפט בכל מקרה לגופו.

האם יש רכוש שאינו נחשב על פי חוק רכוש משותף?

כל הרכוש והנכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג בטרם נישאו לא ייחשב כרכוש משותף ולא ייכלל בהסדר חלוקת הרכוש (אלא אם הוכחה כוונת שיתוף). בנוסף, גם מתנות וירושות שאחד מבני הזוג קיבל במהלך הנישואין לא ייחשב בתור רכוש משותף, וכך גם גמלאות הביטוח הלאומי. לבסוף, בני הזוג יכולים לחתום על הסכם ממון לפני או במהלך נישואיהם. בהסכם הממון מציינים אילו נכסים אינם משותפים, ואז גם הם לא ייכללו בהסדר חלוקת הרכוש.

מהי "כוונת שיתוף" בנכסים וכיצד היא משפיעה על חלוקת הרכוש?

עקרונית, גם נכסים שאינם נופלים באופן מיידי להגדרה של רכוש משותף יכולים להיחשב ככאלה, בתנאי שהוכחה לגביהם כוונת שיתוף. ניקח לדוגמה בני זוג שעוברים להתגורר יחד בדירה שהיתה בבעלות האישה עוד לפני שנישאו. עצם המגורים יחד בדירה מהווים עדות לכוונת שיתוף מצד האישה, גם אם הדירה ממשיכה להיות רשומה על שמה בלבד. לא מדובר בהכרעה אוטומטית, ובתי המשפט יצרו עם השנים כלים משפטיים שונים המסייעים להכריע בכל מקרה בנפרד האם מדובר בכוונת שיתוף או לא.

מהו הסדר איזון משאבים?

למרות הוראות החוק, ישנם מקרים בהם בית המשפט יחליט על חלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף. החלטה כזו קרויה "איזון משאבים" ומטרתה למנוע מצב שבו החלוקה השוויונית פוגעת באחד ההורים וביכולתו להתפרנס ולפרנס את ילדיו לאחר הגירושין.

אילו נסיבות עשויות להצדיק החלטה על הסדר איזון משאבים?

ניקח לדוגמה אישה, שרכשה השכלה ופיתחה קריירה מצליחה בתקופת הנישואין, והכנסתה בעת הגירושין היא גבוהה במיוחד. בן הזוג שלה, לעומת זאת, עבד במשרה חלקית וטיפל בילדים ובבית. כל עוד השניים היו נשואים, לפערים הגדולים בהכנסתם היתה מעט מאוד השפעה, אך לאחר הגירושין, בן הזוג עלול למצוא עצמו מתקשה להתפרנס. במקרה כזה, בית המשפט יכול להחליט שדרוש הסדר איזון משאבים, הקובע חלוקה לא שוויונית, ומבטיח שמי שהכנסתו נמוכה יותר באופן משמעותי יפוצה באופן הוגן.

האם אלימות או ניסיון להעלים הכנסות מהווים הצדקה לדרישה להסדר איזון משאבים?

ישנן נסיבות נוספות המצדיקות הסדר איזון משאבים. למשל, אם אחד מבני הזוג הפעיל אלימות כלפי השני במהלך שנות הנישואין, או רימה והסתיר הכנסות, או הבריח כספים מחוץ לארץ כדי שלא יחושבו כחלק מהרכוש המשותף, בית המשפט יכול לעשות צדק עם בן הזוג הנפגע בעזרת הסדר איזון משאבים וחלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף לטובתו.

כיצד מחליטים מהו הרכוש המשותף וכיצד הוא יחולק בגירושין?

הדרך הראשונה לבצע חלוקת רכוש בגירושין היא משא ומתן ישיר בין בני הזוג, ללא תיווך, שבמסגרתו השניים מחליטים יחד באיזה אופן יחולק ביניהם הרכוש המשותף. הדרך השנייה היא לנהל את המשא ומתן בעזרת מגשר. המגשר מסייע לשניים להתגבר על מחלוקות רגשיות ואחרות שהם מתקשים ליישב, ולהגיע לפשרות שימנעו הליך משפטי ארוך, יקר וכואב.

גירושין

האם בתי המשפט מתערבים נוהגים לקבל הסכמות בנוגע לחלוקת הרכוש?

בשתי הדרכים שהוצגו קודם, בני הזוג מגבשים את הסכם חלוקת הרכוש בעצמם, ומביאים אותו לאישור בית המשפט. בתי המשפט בדרך כלל מאשרים הסכמים כאלה, אלא אם מתברר שההסכמה לא היתה אמיתית ונכפתה על אחד הצדדים.

באילו מקרים ההכרעה בנוגע לחלוקת הרכוש עוברת לבית המשפט?

כאשר בני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמה על הרכוש המשותף ואופן חלוקתו, הדבר עובר להכרעת בית המשפט, כחלק מהליך הגירושין כולו. בהליך המשפטי, לבני הזוג, לרצונם ולדעתם, יש השפעה מועטה ביותר על החלטת בית המשפט בנוגע לחלוקת הרכוש. זאת משום שבית המשפט פועל ע"פ חוק יחסי ממון, וסוטה מעקרון החלוקה השווה רק בנסיבות מיוחדות.

לאן כדאי לפנות – לבית דין רבני או לבית דין לענייני משפחה?

בנוגע לחלוקת רכוש בין בני זוג, בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה יתייחסו לקביעת החלוקה באותה צורה וע"פ אותו חוק. חוק יחסי ממון אשר נחקק בשנת 1973 הוא חוק אזרחי אך הוא מחייב גם את בית הדין הרבני במקרה זה. חשוב לציין כי לחלוקה של 50 -50 ישנם גם חריגים כגון רכוש שניתן בירושה לצד אחד או נכסים שהיו לצד אחד לפני הנישואים. לכן, כל מקרה של פרידה בני זוג, בין אם זה זוג נשוי ובין אם זה זוג ידועים בציבור, הוא לגופו ולכן לא ניתן לדעת כיצד תיראה החלוקה עד לרגע שבו נכנסים לתהליך הגירושין.

ליווי משפטי של משרד עורכי דין גלית צור

אנו מציעים לכם לא להמתין לקביעת בית הדין, אלא להגיע לגישור עם צוות עורכי הדין של המשרד על מנת להגיע להסכמה מלאה לגבי חלוקת הרכוש שלכם בעת הפרידה.

דילוג לתוכן