fbpx

ישוב סכסוכים

"הכר את יריבך והכר את עצמך, רק כך תוכל לנצח גם באלף קרבות"

סון טסו

חוק גישור חובה או בשמו המלא "החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014" שנכנס לתוקף ביולי 2016 מהווה מהפכה באופן שבו מנוהלים סכסוכים משפחתיים בישראל.

הרעיון שעמד בסיס החוק היה לחסוך למתדיינים בענייני משפחה זמן וכסף ולצמצם עד כמה שניתן פגיעה בילדים ובכל המעורבים על ידי ניהול הסכסוך בהליך גישור ולא בבתי המשפט או בתי הדין הרבניים.

ההליך נפתח בבקשה ליישוב סכסוך שמגיש צד לערכאה אותה הוא בוחר- מכאן עולה מסקנה ברורה כי החוק לא מנע את "מירוץ הסמכויות" להיפך וכי יש חשיבות רבה בבחירת הערכאה כבר בשלב זה.

עם הגשת הטופס מקבלים הצדדים מועד ראשון שעליהם להתייצב בפני עו"ס ביחידת הסיוע, ישיבה זו הינה חובה. והיא ללא עורכי דין לדיני משפחה ובנוכחות הצדדים והעו"ס בלבד. 

אם ההליך לא הסתיים בהצלחה, רשאי הצד שהגיש הבקשה להיות הראשון שמגיש תביעה לערכאה השיפוטית ולבחור איפה יתקיים ההליך- ביהמ"ש לענייני משפחה או ביה"ד הרבני.

דילוג לתוכן